http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.trud-i-trudovi-otnoshenia-Sv-Hristova.jpg

Труд и трудови отношения в агробизнеса

8,00 лв.

Резюме

На този етап особена значимост придобиват въпросите, свързани с труда и трудовите отношения в агробизнеса. Тази актуалност се определя от решаващата роля на човешките ресурси и наложилата се промяна в трудовите и осигурителните отношения. Едновременно с това се повишават и изискванията към организирането на труда, неговото мотивиране и използване. Настоящият учебник има за цел да разкрие и представи значителна част от проблемите, свързани с труда и трудовите отношения в агробизнеса, и възможните подходи за решаването на някои от тях.

За постигането на тази цел авторът изяснява същността и организацията на труда. Разглеждат се подходите за количествена и качествена оценка на труда и механизмите за мотивиране на труда на работниците и служителите. Изследвани са въпросите, отнасящи се до пазара на труда, трудовите отношения и тяхното регулиране. Интерпретирани са проблемите, свързани с колективното трудово договаряне, договарянето на работната заплата и социално-осигурителните отношения в агрофирмите.

Настоящият учебник е предназначен за широк кръг читатели: за студенти от бакалавърска степен във висшите учебни заведения, както и за студенти от Стопанския колеж на УНСС. Той може да се използва и от ръководителите на предприятията, които проявяват интерес към въпросите на труда и трудовите отношения в агробизнеса.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.