http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/Transport-i-zastrahovane-KORICA-tiraj.jpg

Транспорт и застраховане

11,90 лв.

Резюме

Учебникът е оформен в 11 глави и е съобразен изцяло с учебния план за подготовката на студентите от специалностите на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Последователно са разгледани въпроси за същността и ролята на транспорта за общественото развитие, транспортната инфраструктура и подвижния състав на отделните видове транспорт, особеностите на различните типове транспортни системи. Направена е сравнителна характеристика на отделните видове транспорт от гледна точка на основните им предимства и недостатъци, оказващи влияние върху мястото им в националната транспортна система. Направена е подробна характеристика на товарните и пътническите превози. Особен акцент в учебника е поставен на националната и европейската транспортна политика. С оглед на по-широкото предназначение на учебника са включени теми за транспортното обслужване на търговията, туризма, застраховането в транспорта и др. Учебникът може да се използва и за обучението на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков“, които изучават подобна специалност, както и за нуждите на специалисти от транспортни, логистични, търговски и туристически фирми.

Допълнителна информация

Допълнителна информация