Транспортната инфраструктура в България – състояние, предизвикателства и перспективи

21,90 лв.

Резюме

Добре развитата транспортна инфраструктура е основна предпоставка за ефикасен, ефективен и устойчив транспорт, който да съдейства за пълноценното интегриране на България в ЕС, предвид кръстопътното положение на страната и нейния транзитен потенциал, които същевременно допринасят и за балансираното развитие на районите.

Има нужда от инвестициите, които да се концентрират основно върху завършването на приоритетните железопътни и пътни направления и за насърчаване на мултимодалния транспорт посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт. Развитието на Трансевропейската транспортна мрежа допринася за ефективната свързаност, за намаляване на задръстванията, на нивата на шум и на замърсяването, както и за подобряване на безопасността на транспорта.

В монографичния труд са посочени проблемите в развитието на транспортната инфраструктура в България. Разкрити и анализирани са ясни зависимости между развитието на транспортната инфраструктура и влиянието ѝ върху дейността на различните видове транспорт в транспортната система както на територията на различните райони в страната, така и за връзките на България със съседните страни.

Направеното научно изследване доказва и поставената авторова теза, че състоянието и развитието на транспортната инфраструктура в България са важен фактор, който оказва ключово значение върху конкурентоспособността на транспортните компании и възможностите за осъществяване на интермодалните превози. Именно с повишаване на качеството на предлаганата инфраструктура по основните транспортни коридори, преминаващи през територията на страната ни, ще се постигне намаляване на експлоатационните разходи на всички потребяващи и най-вече на транспортните оператори.

Gatovski_Sadarzhanie
Gatovski_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-818-4

Автор

Брой страници

260

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см