http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Septemvrina-Kostova.Strategicheski.management.CMYK03.06.2009.jpg

Стратегически мениджмънт на търговска фирма

12,00 лв.

Резюме

Предмет на дисциплината са основните стратегически анализи, видовете стратегии, стратегическият процес и неговите етапи, подготовката и вземането на стратегически решения от висшето ръководство на търговските фирми. Материалът е поднесен с много примери от развитието и управлението на търговията.

Допълнителна информация

Допълнителна информация