http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/02/Svetla.Zvetkova_Spezifichni.osobenosti.v.upravlenieto.na_.personala_2016.jpg

Специфични особености в управлението на персонала в транспортното предприятие

9,90 лв.

Резюме

Управлението на персонала във всички видове транспорт е от изключително важно значение за развитието както на отделните транспортни фирми и предприятия, така и за развитието на националната ни икономика като цяло. Спецификата на производствено-стопанската дейност в отрасъла усложнява значително този процес и той се превръща в един от основните и най-важни проблеми в мениджмънта на транспортната дейност.

При изучаване на процесите, свързани с управлението на транспорта, на първо място трябва да бъдат изяснени понятията „обект“ и „система“. Обектът на управление е транспортният производствен процес, а също и самата фирма с нейните структури и функциите, които изпълнява, както и спецификата на производствено-стопанската ѝ дейност. Обектът на управление от своя страна може да има съвременна техническа база, съвършена технология, научнообоснована и правилно структурирана организационна система за управление на производството. Ефективното функциониране и използване на всички тези елементи, или жизнеспособността на обекта, като цяло зависи преди всичко от човешкия фактор.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.