http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.sozialna-sinergetika_Dimitrov_KORIZA.jpg

Социална синергетика

16,00 лв.

Резюме

Книгата е първа по рода си, написана от български автор. Читателите се въвеждат в обширната проблематика на социалната синергетика, като се акцентира върху мястото на тази млада научна дисциплина в развитието на съвременната наука и синергетизацията на научните изследвания. Тя е предназначена за научни работници, преподаватели, докторанти, студенти, синергетици, философи, конфликтолози и всички, които се интересуват от проблемите на социалната синергетика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.