http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/06/Noncho.Dimitrov_Solarniat.jpg

Соларният бизнес в България

11,90 лв.

Резюме

“Соларният бизнес има изключително значение за бъдещето на целия енергиен сектор. Изследването му ще позволи да се открият потенциалните възможности и евентуалните заплахи за неговото развитие както в България, така и в останалите страни – членки на Европейския съюз. Той е изправен пред големи предизвикателства, свързани с постоянно променящата се нормативна уредба, корпоративните интереси и обществения натиск. Необходимо е успешно адаптиране към високите изисквания на регулиращите органи и конкурентните алтернативни енергийни източници. Това налага разработването и реализирането на сполучливи стратегии от производителите, търговците и потребителите на слънчева енергия.

Допълнителна информация

Допълнителна информация