Регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Отраслови особености и приложение в България

19,90 лв.

Резюме

Разработката представя характерните черти на инфраструктурния отрасъл Водоснабдяване и канализация (ВиК) – естествен монопол, но и един от секторите за екологични стоки и услуги с голяма обществена значимост. Разгледани са и основните модели на публично-частно партньорство (ПЧП), като по-специфична форма на осъществяване на ВиК. Развити са общите принципи на регулиране на качеството и цените на тези комунални услуги. Описани са международни критерии за оценяване и са дадени примери за подходите и практиките в някои страни по света. Разгледани са особеностите на функционирането и управлението на отрасъла в България. Подробно е развита темата за регулирането на ВиК услугите до и след въвеждането на национален регулатор през 2005 г. досега, вкл. на софийската концесия, като най-мащабната форма на ПЧП във водния сектор у нас. Извършен е критичен анализ на текущи нормативни промени и проекти за реформи в регулирането у нас. Направени са изводи и са дадени препоръки относно институционалното устройство и тарифната политика за водите с оглед възстановяване на разходите.
Монографията отразява професионалния интерес, познанията и опита на авторката в тази тематика, придобит от работата в редица проекти. Това включва и участие в екипа на международния консорциум, разработил през 2001–2002 г. с финансиране от Световна банка първата цялостна концепция за регулиране на ВиК услугите в България, възложена от МРРБ след международен търг. Ключови аспекти от нея положиха основите на философията и подходите за осъществяване през 2005 г. на значими реформи в тази област.
Книгата е създадена с надеждата да бъде полезна на специалисти в тази интердисциплинарна област (хидроинженери, икономисти, юристи) от академичните среди, държавната администрация и практиката.
Авторката е доктор по водно стопанство и с магистърски степени по „Водоснабдяване и канализация“, „Икономика“ и „Стопанско управление“. Работи в Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките (ИИКАВ – БАН).

Vatralova_sadarzhanie
Vatralova_text

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-766-8

Автор

Брой страници

156

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!