http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/newLogistichnia-sektor-v-Bulgaria_Pavel-Dimitrov.jpg

Развитие на логистичния сектор в България

12,00 лв.

Резюме

Книгата е предназначена главно за студентите от специалност „Стопанска логистика“. Редица от резултатите от изследването – теоретичните постановки, методическият подход, разкритото състояние и тенденции в развитието на логистичния сектор в страната и оценката им от гледна точка на тенденциите в света и Европа, представляват интерес и за по-широк кръг читатели – специалисти от органите за държавно управление, имащи отношение към логистиката, ръководители и специалисти от фирмите от логистичния сектор, специалисти, работещи в областта на логистиката във фирмите от различни сфери и отрасли, консултанти и изследователи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация