http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/корица_Svetoslav.Spasov.jpg

Развитие на военната индустрия в България

38,00 лв.

Резюме

Изданието е предназначено основно за подпомагане на учебния процес по учебна дисциплина „История на военната икономика“, по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ към катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС, но би представлявало интерес и за широк кръг студенти, преподаватели, изследователи и читатели, занимаващи се с проблемите на развитието на отбранителната промишленост в България.

Книгата е тематично продължение на монографичното изследване „Изграждане и развитие на военната икономика в България“ – първа част, която обхваща проблемите на военната икономика на България в периода 1879–1944 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.