http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/1.Violeta.Bakalova.PROGNOZIRANE.I.PLANIRANE.NA_.TRANSPORTNATA.jpg

Прогнозиране и планиране на транспортната дейност

10,00 лв.

Резюме

Прогнозирането е важна предпоставка за повишаване научната обоснованост на планирането. Прогнозите могат да се разглеждат като неразделна съставна част на процеса на разработване на плановете. Като специфична дейност прогнозирането изпълнява необходимата за самото съставяне на плановете функция на предвиждане, което се основава върху научния анализ на действащите и очакваните в бъдеще тенденции и процеси на научно-техническото, социалното и икономическото развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация