http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/1.Sevo_Iavashchev_voennata-ikonomika.jpg

Проблеми на военната икономика в България

12,00 лв.

Резюме

В труда са показани някои от основните проблеми на българската военна икономика от Освобождението (1878 г.) до края на Втората световна война (1945 г.). При написването му са използвани архивни материали и литературни източници, разкриващи функционирането на военната ни икономика в мирно и във военно време. За да се покаже, че България не е изолирана държава, както и връзката между миналото, настоящето и бъдещето, са разгледани и някои любопитни и малко известни факти не само от нашата, но и от чуждестранната нова и най-нова история, имащи отношение към разглежданите проблеми. Книгата е предназначена за студентите, изучаващи икономиката на отбраната и сигурността, и за по-широк кръг читатели, интересуващи се от стопанска и военна история.

Допълнителна информация

Допълнителна информация