http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/cover.PRIRODOPOLZVAN_JPG.jpg

Природоползване в туризма

9,00 лв.

Резюме

Проблемът за опазването на околната среда и по-нататъшното й замърсяване и унищожаване в последните десетилетия придобива особена актуалност и все по-голяма острота. Според редица сериозни изследвания в много горещи точки по света способността на природната среда да поема замърсители и възможността й да се самоочиства и възстановява са почти изчерпани. За населението, живеещо в тези “изчерпани” райони, вече е настъпил моментът, когато то се изправя пред невъзможността да използва природата за рекреационни цели, тъй като десетилетия наред тя е била за него място за изхвърляне на промишлени отпадъци и различни други замърсители и отрови от стопанската и битовата му дейност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация