http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.metodi_modeli-Ionchev.jpg

Приложение на математически методи и модели в търговията

8,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен да обслужва студентите от специалност Икономика на търговията – на бакалавърско равнище, и особено изучаващите магистърски програми, може да се използва и от други студенти, от стопански дейци, които се интересуват от проблематиката в такъв вид и аспект на икономическата реалност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.