http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Violeta.Bakalova.Organizacia.na_.transportnata.deinost.v.otraslite.na_.ikonomikata.04.03.2009.jpg

Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката

8,00 лв.

Резюме

Всеки вид транспорт (железопътен, автомобилен, воден, въздушен и тръбопроводен) се характеризира със специфични технико-икономически особености, т.е. предимства и недостатъци, в сравнение с другите видове транспорт. От тях се определят и възможностите за използване на всеки вид транспорт при извършването на превозите, свързани с функционирането на различните отрасли на икономиката.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.