http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1Hr.Hristov_Novi.podhodi.v.upravlenieto.publichen-sektor.jpg

Нови подходи в управлението на публичния сектор

9,00 лв.

Резюме

Тематично книгата е насочена главно към икономическите, организационните и управленските подходи при управлението на публичния сектор, които не са достатъчно разработени в специализираната литература. У нас са налице редица публикации, които разглеждат отделни страни на управлението на публичния сектор. Предвид това стремежът на автора е да представи сравнително по-комплексно изследване на този проблем. Въпреки че в книгата се разглеждат широк кръг проблеми, авторът се е стремил да ги представи не само с необходимата теоретична задълбоченост, но и с практическата им насоченост.

Допълнителна информация

Допълнителна информация