http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/1.korica_Katia.Mihailova_Media.obshtestvo.jpg

Меди@ общество

24,00 лв.

Резюме

Меди@ Общество е учебник, предназначен за подготовка на студенти по социология, медии и журналистика, медийна икономика, комуникации и информиране и други близки учебни дисциплини. Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Социология на комуникациите”, задължителна в бакалавърските програми в направления „Социология, антропология и науки за културата” и „Обществени комуникации и информационни науки” в УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.