Логистиката в България проблеми и перспективи на развитие

15,00 лв.

Резюме

Целта на настоящето изследване е да се изяснят теоретико-методологичните и методически аспекти на логистиката в националната икономика и отделните участници в логистичните процеси, да се разкрият основните проблеми на нейното развитие и да се предложат насоки за тяхното решаване с оглед привеждане на логистиката в България в съответствие със съвременните европейски и световни тенденции.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.