http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Encho_Kostov-copy.jpg

Културният туризъм

8,00 лв.

Резюме

Главната цел на изданието е: изясняване на същността, оценка на възможностите и формулиране на принципите на глобална концепция за моделиране на културния туризъм на България. Изследват се икономическите отношения между пазарните субекти на културния туризъм, както и тенденциите и опитът на развити туристически страни, постиженията и недостатъците на предлагането на продукта на културния туризъм на България.

При осъществяването на изследването е приложен конструктивен подход за интегриране дейността на културните институции и туристическите фирми в областта на културния туризъм.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.