http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Konfliktologia_D.jpg

Конфликтология

10,00 лв.

Резюме

Книгата е първа по рода си, написана от български автор. Доказва се съществуването на млад, но интензивно развиваща се наука за социалните конфликти – конфликтологията.

Монографията е написана на достъпен език и е построена върху четири проблемни кръга: обща теория на конфликта; система на проявление на конфликта (отраслова конфликтология); управление на конфликта; историческо развитие на конфликтологичното познание.

Книгата е предназначена за: ръководители, научни работници, учащи се и всички, които се интересуват от конфликтологичната проблематика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.