http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Hristo-Draganov_KONTROLING.V.ZASTRAHOVANETO.jpg

Контролинг в застраховането

10,00 лв.

Резюме

За да може да се разбере същността на контролинга, е необходимо преди всичко да се дадат най-общи постановки за контролинга, да се адаптират към специфичните особености на застрахователния бизнес. Обикновено в тези случаи се търси отговор на въпроса: какво е необходимо за това?

С настоящия учебник се прави опит да се отговори на въпросите, свързани с контролинга въобще, и в частност да се изясни неговото място в структурата на застрахователното дружество.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.