http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/ISTORIA.NA_.jpg

История на застраховането в България (1882 – 1990)

16,00 лв.

Резюме

Авторите на настоящата книга предлагат своеобразна разходка назад във времето, за да припомнят корените на българското застраховане. Разнообразните материали и множеството фактологична и справочна информация разкриват по привлекателен и безспорен начин пътя на развитието на застрахователния бизнес, от основаването на първото българско застрахователно дружество „България“ през 1891 г. до наши дни.
Книгата проследява и историческото развитие на отделните видове застраховки в различните периоди, както и промените, които настъпват с тях. Тя доказва, че в някои отношения развитието на съвременното застраховане е добре забравено старо. В този смисъл създаването на книгата „История на застраховането“ и нейното отпечатване е голямо постижение от историческа, научна и практическа гледна точка. Много от постановките, свързани с организирането на застраховането в миналото, могат да послужат като отправни пунктове за разрешаването на негови съвременни проблеми. Книгата е изключително полезна за всеки, който работи в средите на този бизнес или се интересува от него.

Допълнителна информация

Допълнителна информация