Интелигентни транспортни системи

Интелигентни транспортни системи

12,90 лв.

Резюме

В монографията са разгледани същността и политиката за широко внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в ЕС, отделните им видове, намиращи приложение в различни типове транспорт, както и съответните проекти за тяхното внедряване, които са осъществени на европейско ниво. Изяснени са правилата за внедряването на тези системи в експлоатация и изискванията, на които трябва да отговарят транспортните средства и оператори, за да съдействат за успешното им използване. Представен е преглед на европейския план за действие за внедряването на интелигентните транспортни системи, както и на опита на някои страни при изпълнението на този план. Изяснени са отделните аспекти на въздействието на ИТС върху развитието на транспорта и върху устойчивото развитие на обществото като цяло. Направен е преглед на проектите, свързани с внедряване на ИТС в България и са изяснени принципите и методите за икономическа оценка на ИТС проекти.

Съдържание
Страници

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-954-644-987-0

Автор

Брой страници

250

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см