http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/02/Hr.Nikolova_Marta.Klisurova_INTELIGENTNI.IRANSPORTNI.SISTEMI.V.GRADSKA.SREDA_2015.jpg

Интелигентни транспортни системи в градска среда

7,90 лв.

Резюме

Настоящата монография е разработена в резултат от съвместно изследване на проектите за интегриран градски транспорт в България, осъществено от доц. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта“ при УНСС и Марта Клисурова от Института по транспортни изследвания. Изследването е в основата на магистърска теза на инж. Марта Клисурова, защитена под ръководството на доц. д-р Хр. Николова.

Разгледани са конкретни проекти за прилагане на ИТС за устойчиво развитие на градския транспорт, както и перспективите за развитие на системите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.