http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/cvetkov.INOVAZII.jpg

Иновации и инвестиции в отбраната

8,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Икономика на отбраната и сигурността и е съобразен с учебната програма по съответната дисциплина. Едновременно с това той може да бъде полезен и на по-широк кръг читатели – студентите от магистърска степен на обучение, за които ще бъдат интересни някои конкретни методологически постановки; докторантите, работещи по проблемите на управлението на ресурсите в отбраната, които ще намерят обобщение на изследванията на значителен кръг автори и списъци с допълнителна литература, както и на специалистите от практиката, които желаят да систематизират и задълбочат познанията си в разглежданата област.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.