http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/Dimityr.jpg

Икономически анализ “разходи-ползи” в отбраната и сигурността

8,00 лв.

Резюме

Учебното пособие има за цел да ви запознае с основните идеи и възможностите за приложение на икономическия анализ “разходи-ползи” в отбраната и сигурността. В съвременния свят при все по-засилващите се процеси на глобализация и преплитане на различни сектори на обществото неминуемо се налага използването на интердисциплинарен подход към много проблеми на нашето съвремие. Разглежданата тук проблематика е както нова, така и стара. Разликата в наши дни е в по-големите възможности на изследователските методи и средства, състоянието на съвременната статистика и натрупания систематичен опит. Проблемите на рационалното използване на ограничените ресурси в отбраната и сигурността не принадлежат нито на военните, нито на икономистите, а изискват единен подход и общи знания и методология за оценка, търсене на синергетичен ефект, съобразен с потребностите на националната сигурност и интересите на държавата.

Допълнителна информация

Допълнителна информация