http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Ticho.Ivanov_IKONOMIKA.NA_.jpg

Икономика на отбраната

7,00 лв.

Резюме

Икономика на отбраната е наука за начините на разпределение на ограничени обществени ресурси между конкурентни алтернативи за тяхната употреба, така че да бъде постигнато най-добро съчетание на целите за сигурност и благосъстояние. Това е второ частично допълнено и разширено издание на учебника, публикуван от УИ „Стопанство“ през 1997 г.

Учебникът е предназначен основно за обучение на бакалаври и магистри по специалността Икономика на отбраната и сигурността от професионално направление Икономика. Той може да бъде използван също от специалисти по администрация и управление на отбраната и сигурността, както и от специализиращите, практикуващите и изследователите в същия обществен сектор.

Допълнителна информация

Допълнителна информация