Енергийни системи и технологии

25,00 лв.

Резюме

В началото бе словото – Евангелие от Йоан, глава 1, т. 1. Ако перифразираме този основополагащ постулат на духовния мир за божието слово в материалния свят, той би звучал така: В началото бе енергията. Защото, както ще видим по-нататък в този лекционен курс, енергията е в основата на всичко, което ни заобикаля.

Характерът на този курс до голяма степен е общообразователен. От една страна, широката гама от специалности, които студентите придобиват след завършване на УНСС, предполага по-популярен и общодостъпен език. От друга страна, това се дължи на необходимостта обширната тематика да бъде вместена в ограничен брой лекции. В същото време усвояването на някои теми, и най-вече тема 2 – Теоретични основи на енергетиката, изискват наличието на някои познания по математика и физика, липсата на които обаче не влияе върху общата представа за нещата.

В търсенето на компромис между желанието да се представи повече информация и ограничените възможности относно аудиторната заетост, авторите са се постарали да разгледат по-подробно тема 2 като основополагаща и теми 4, 5, 6 и 7, включващи по-значими обекти и технологии, намерили най-широко приложение в практиката.

В края на всяка тема е даден списък на използваните източници, повечето от които са общодостъпни сайтове в мрежата. Те могат да се ползват за получаване на по-подробна информация по конкретни въпроси.

В крайна сметка целта на този лекционен курс е да запознае студентите с основните понятия и закони, на които се базира енергетиката, както и с технологиите и съоръженията, които осигуряват енергията за хората. Надяваме се, че знанията, които ще получат след този курс, ще им помогнат в бъдещата им дейност за вземане с енергетиката, независимо в коя област ще работят. Защото, както бе казано по-горе, енергията е навсякъде.

Parvanov_Georgiev

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-720-0

Автор

Брой страници

248

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

ИК – УНСС не приема директно поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.