http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_Svetoslav.Spasov.EVROPEISKA_ARHITEKTURA.jpg

Европейска архитектура за сигурност

30,00 лв.

Резюме

Настоящата книга представя в систематизиран вид различните аспекти на Европейската архитектура за сигурност. Темата за сигурността придоби особена актуалност в началото на ХХІ век, след като основните рискове за гражданите в демократичните държави промениха характера и интензивността си спрямо предходните десетилетия. Структурата на военнополитическото противопоставяне между отделни страни и групи от държави в периода на Студената война беше заместена от нови заплахи, свързани с разпадане и липса на държавност, радикален фундаментализъм, тероризъм, разрастване на организираната престъпност и корупцията, атаки срещу информационната сигурност и здравето на хората.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.