http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/04/mollov.jpg

Глобални вериги за доставка – концепции и стратегии

15,90 лв.

Резюме

Обект на настоящата монография са глобалните вериги за доставка, а предмет – модерните концепции и стратегии, свързани с тяхното управление. Монографията си поставя за цел, въз основа на съществуващите теоретични възгледи на утвърдени автори в областта, да изведе водещите характеристики на глобалните вериги за доставка и спецификите на тяхното стратегическо управление. Тя е предназначена за широк кръг читатели – студенти, преподаватели и специалисти от практиката, както и всички, които се интересуват от въпросите, свързани с международния бизнес и модерните направления в неговото управление и развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация