http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/Hr.Parvanov_borsoviCDELKI.jpg

Борсови сделки и техники на инвестиране

5,90 лв.

Изчерпан

Резюме

Настоящата книга е продължение на вече издадената „Борси и борсови операции“, като стремежът на автора е да запознае читателите с условията, при които се извършват сделките, разнообразните начини за инвестиране и дейността на участниците на фондовия пазар. Отделено е внимание на редица важни осоености извън традиционните за нашия пазар приватизационни сделки, чиято актуалност в значителна степен ще намалее в периода след 2000-та година.

Целта на автора във второто преработено и допълнено издание е да се разкрият теоретичните и практико-приложните проблеми при разработването на бизнес план на фирми.

Това издание, както и първото, може да се използва от студентите икономисти в тяхната подготовка за бакалавърска и магистърска степен, а също и от всички с интереси в борсовата дейност, с изричната препоръка, че читателите трябва да имат базови познания по теория на фондовите борси или да са запознати с първото издание – „Борси и борсови операции“.

Допълнителна информация

Допълнителна информация