http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.svetla-ZVEkova_BORSOVI-OPERACIi_CMYK.jpg

Борсови операции и техники на инвестиране при управлението на транспортните фирми

7,00 лв.

Резюме

В предлаганата монография много подробно и достъпно са изложени базовите познания за ценните книжа и фондовите борси. Тя запознава студентите с историческото развитие на фондовия пазар, основните му характеристики на организирани цивилизован пазар, неразривно свързан със съществуването и развитието на пазарната икономика.

Монографията е предназначена за студентите от специалността Икономика на транспорта, които искат да изучават същността на фондовите борси, основните видове ценни книжа и механизма на действие на фондовите пазари. Темата за борсите и борсовата търговия е доста голяма, затова в монографията са отразени най-важните, основните въпроси,които всеки студент трябва да знае за тази дейност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация