http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/Cvetkova.jpg

Анализ на градския пътнически транспорт на София и насоки за неговото развитие

9,90 лв.

Резюме

Целта на труда е да се покаже същността и значението на градския пътнически транспорт за социално – икономическото развитие на града; да се анализират фактическото състоянието и динамиката на превозите, извършвани с различните видове транс-порт; да се направи оценка на градския пътнически транспорт в София; да се очертаят насоките за бъдещото му развитие; да се разкрият възможностите за използване на комбиниран транспорт с цел повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги; да се посочи необходимостта от използването на по-екологосъобразен електрически транспорт и прилагането на ИТС като средство за развитие на интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.