Учебна практика на студенти от специалностите "Социология" и "Икономическа социология и психология" в УНСС

8,00 лв.

Резюме

Разработването на настоящото учебно помагало е резултат от информационния дефицит, който студентите имат по отношение на учебната практика. Основните въпроси, които те най-често отправят към ръководството на катедрата са какво да правят по време на учебната практика, къде и как да я проведат. Затова основната цел на учебното помагало е да информира студентите за цялостната процедура по организацията и реализацията на учебната практика, с която те финализират семестриалното си обучение по избраната специалност преди държавните изпити. В съдържателен аспект помагалото дава отговор на следните въпроси: защо е необходима на студентите учебна практика, какви възможности за стаж предлага катедрата, как се кандидатства за конкретна позиция, как се организира и провежда стажът, по какъв начин се защитава (отчита) и накрая – как се оценява.
Учебното помагало по учебна практика отговаря на образователните цели и задачи, които катедрата е заложила в учебните планове на специалностите си. Тези цели и задачи са в съответствие със: визията, мисията и стратегическия план на УНСС, Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за учебната дейност на УНСС.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-342-4

Автор

Брой страници

56

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.