http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/03/mollov.jpg

Глобални вериги за доставка. Моделиране и управление

15,90 лв.

Резюме

Настоящият труд си поставя за цел да представи отделните аспекти на управлението на веригите за доставка и да изведе неговите специфики по отношение на глобалните вериги за доставка. Специално внимание е отделено на моделирането на тези вериги.

Учебникът е предназначен за студенти от магистърска програма „Международни икономически отношения“ в УНСС със специализации „Междунаро-ден бизнес“ и „Международен бизнес в интернет“. Той може да бъде използван и от студенти от други бакалавърски и магистърски програми, както и от специалисти от практиката и от широк кръг читатели, които се интересуват от проблемите на международния бизнес и съвременните насоки в неговото управление и развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.