http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Kiril.Dimitrov.FIRMENA.jpg

Фирмена култура

12,00 лв.

Резюме

Настоящото учебно помагало е предназначено преди всичко за студентите, изучаващи дисциплината Фирмена култура, но може да бъде полезно и за хората от практиката, които вече са се сблъсквали със сериозни делови проблеми, изправяли са се пред „неразрешими“ дилеми, правили са своите избори, постигали са успехи и са преживяли разочарования.

Преследваните чрез тази книга цели са: да бъдат представени пред обучаваните основни проблеми, форми, теории, модели, класификации и други важни атрибути на фирмената култура; да се разкрият начините, по които последните реално се прилагат на практика при възприемането и анализирането на разнообразни ситуации от ежедневието на работещите хора с оглед взимането на подходящи и своевременни решения; да се откроят ползите за обучаваните от познаването и разумното използване на инструментариума на фирмената култура, изразяващи се в нарастващи възможности за реализиране на успешно представяне на работното място и постигане на по-добро взаимодействие с началници, подчинени и колеги в организацията, както и с други делови партньори.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.