Финансиране и инвестиции в недвижими имоти

10,90 лв.

Резюме

Недвижимите имоти са един от основните класове инвестиционни активи. Тяхната роля на българския инвестиционен пазар е ключова след началото на икономическия преход в страната от края на миналия век. Това влияние допълнително се засилва в периоди на икономически растеж, когато пазарните участници търсят перспективни възможности за инвестиране на свободните си капитали при сравнително нисък риск.
Учебното помагало „Финансиране и инвестиции в недвижими имоти“ дава теоретични и практически знания за инвестициите и инвестиционния процес в недвижими имоти, както и за някои елементи на финансирането им. То е предназначено основно за студенти, обучаващи се в специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“. Целта на автора е чрез помагалото да се подпомогне учебният процес по едноименната дисциплина. Необходимите базови знания за пълноценното усвояване на дисциплината студентите получават в курсовете „Основи на финансите“, „Корпоративни финанси“, „Финансиране на бизнеса“ и „Икономически и правен режим на недвижимата собственост“.
Тази книга може успешно да се използва от мениджъри, анализатори и специалисти, работещи в сферата на бизнеса с недвижими имоти при икономическата оценка на инвестиционните им решения, измерването на доходността и риска, свързани с инвестирането в имоти, както и за финансирането на инвестициите чрез ипотечно кредитиране.

Sadarjanie FINI
Pages FINI

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-057-7

Автор

Брой страници

202

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см