Устойчиво развитие и опазване на природните ресурси

10,90 лв.

Резюме

Учебникът „Устойчиво развитие и опазване на природните ресурси“ е разработен главно за целите на лекционните курсове: „Екология и устойчиво развитие“ и „Устойчиво развитие“, включени като дисциплини, изучаващи се на български и английски език в Университета за национално и световно стопанство. Съдържанието на част от главите дава основни знания по теми, които разширено и задълбочено се разглеждат в други учебни курсове по икономика на околната среда и природните ресурси, интегрирана екологична оценка, ресурсен мениджмънт и др.

Основното предназначение на учебника е да разшири и обогати знанията, както и да повиши качеството на обучение и подготвеността на студентите по дисциплините „Екология и устойчиво развитие“ и „Устойчиво развитие“ и по други дисциплини, изучаващи се в специалността „Екоикономика“.

Съдържанието включва тринадесет теми, разпределени в три тематични раздела. Изясняват се възникването и същността на концепцията за устойчиво развитие в контекста на опазването на природните ресурси, представят се особеностите на политиките за постигане на целите на устойчиво развитие, както и предизвикателствата и възможностите за изграждане на устойчиво общество и устойчив бизнес.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-407-0

Автор

Брой страници

180

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см