Управление на бизнес риска

15,90 лв.

Резюме

Всяка бизнес организация постоянно е поставена в ситуация на вземане на решения. Някои от тях са свързани с възможности, други – със заплахи. Някои се оказват печеливши, други понасят загуби. Характерно за всичките обаче е, че те са съпроводени с известна доза риск. За да се взимат правилните решения и да се постигат положителни резултати, е необходимо да се отчитат рисковите фактори в цялостното функциониране на организациите през всички етапи от жизнения им цикъл. Това налага фирменото управление на риска да бъде поставено сред ключовите дейности, извършвани във всяка бизнес организация. Рискът съпътства всяко бизнес решение, всяка поставена цел, всеки бизнес процес, дейност и дори всеки отделен служител. Нито една дейност не притежава гаранции за успех, без да са положени усиля в посока на рисков анализ. Това се дължи на голямото многообразие на риска, който оказва влияние върху бизнес организациите: макрорискове – политически, икономически, правни; рискове от близката среда – доставчици, клиенти, контрагенти, конкуренти, вътрешни рискове – финансови, информационни, изтичане на информация. Това е само малка част от заплахите (а също и възможностите), пред които ежедневно са изправени мениджърите.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-524-4

Автор

Брой страници

206

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.