http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.koriza_TRANSFER_NA_IMAGE.RUMIANA.BRSTNICHKA.jpg

Трансфер на имидж

12,00 лв.

Резюме

Книгата представлява първи опит да се систематизира практиката за вторично използване на съществуващия имидж в нова област на бизнеса, като я представи като организирана комерсиална система, и да се създадат теоретичните основи на една нова област на познанието – трансфер на имидж.

Трансферът на имидж е представен като организирана комерсиална система за лицензиране на асоциации, изградени във връзка с даден обект, в резултат на целенасочени усилия и инвестиции на идентифицируема група лица в друга област на бизнеса с комерсиална цел чрез използване на разпознаваеми характеристики на този обект.

Допълнителна информация

Допълнителна информация