Технологични практики в животновъдството

13,90 лв.

Резюме

В „Технологични практики в животновъдството“ се разглеждат биологичните и породните особености на отделните видове и категории селскостопански животни, които определят тяхното стопанско използване и продук-тивност.

Отделено е особено внимание на практиките на отглеждане и хранене, които са от съществено значение за постигането на максимална продукция с най-високо качество.

„Технологични практики в животновъдството“ е предназначен за студен-тите от специалност „Аграрен бизнес“ във висшите училища, но може да се ползва както от специалисти, работещи в областта на агробизнеса, така и от фермери.

sadarjanie TPJ
pages TPJ

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-030-0

Автор

Брой страници

282

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см