http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/Kiril.Stoichev_SISTEMA.ZAEFEKTIVNO.UPRAVLENIE.jpg

Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса

18,00 лв.

Резюме

2012 г. беше годината на предполагаемия апокалипсис. Разбира се, предсказанията на маите не се сбъднаха във вида и съдържанието, които мрачните картини на „предсказателите“ описаха. Но нашият свят беше белязан с многобройни катаклизми, които оставиха своя отпечатък върху всеки един от нас по един или друг начин.

Но земетресенията, бурите, ураганите и пожарите не донесоха само гибел и материални разрушения, те промениха в значителна степен начина на мислене и правенето на бизнес в много точки по света.

Ние не можем да избягаме от уроците на Майката Природа, с които ни показва, че всичко е преходно и природните закони властват над всички нас. Но можем така да се подготвим както ние, така и нашият бизнес, че да успеем адекватно да преодолеем предизвикателствата на днешния и утрешния ден по начин, който да ни позволи да продължим напред, а не поредното бедствие да се окаже за самите нас краят на света.

Именно това е акцентът на настоящата книга – как и по какъв начин да бъдем в готовност във всеки един момент да сме в състояние да предоставим на нашите клиенти и на всички заинтересувани от резултатите на нашия бизнес продуктите и услугите, които произвеждаме. И няма смисъл да се опитваме да търсим дълго време в теорията и практиката как това да стане. Водещи органи и организации във Великобритания и САЩ са създали стройна система от знания, която с успех е прилагана многократно в различни сфери на обществено-икономическия живот в много страни по света. Тази система е известна под наименованието Business Continuity Management – Управление на непрекъснатостта на бизнеса.

Допълнителна информация

Допълнителна информация