Ресурсен мениджмънт

16,90 лв.

Резюме

Настоящото учебното помагало по дисциплина „Ресурсен мениджмънт“ има за цел да представи проблемите при управлението на природните ресурси. Разработено е в съответствие с лекционния курс, който е с аналогично наименование на дисциплината, включена в учебния план на специалност „Екоикономика“ в Университета за национално и световно стопанство. Основната целева група са студентите, изучаващи управленски дисциплини, свързани с околната среда и природните ресурси.
Учебното помагало съдържа десет теми, фокусирани върху особеностите на управлението на природните ресурси, мониторинга, както и спецификата на отделните елементи на околната среда – води, почви, биоразнообразие и гори. Всяка една от десетте теми включва елементи за самоподготовка на студентите – казуси, задачи, тестови въпроси и въпроси за дискусия. Освен това са включени две глави с практическа насоченост – мултикритериален анализ за избор на най-доброто решение за управление на даден ресурс и интерактивна дейност „Обетонената река“.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-666-1

Автор

Брой страници

160

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.