http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Vasil.Manov_TEORIA.METODOLOGIA.PRAKTIKA.na_.proektiraneto.na_.celesaobrazno.jpg

Проектиране на целесъобразно конкурентоспособно развитие

39,90 лв.

Резюме

Авторът се чувства задължен да обясни защо трудът е озаглавен по този начин – „Теория на проектирането на конкурентоспособно (целесъобразно от икономическа, социална и екологическа гледни точки) функциониране и развитие на икономическите системи“. Половин век от живота на автора е свързан с планирането (на фирмено, национално, регионално и интернационално ниво) – и като наука, и като практика. В този половин век планирането преживя и своята „осанна“, и своето „разпни го“.

Постепенно започва процес на отрезвяване в отношението към планирането. Но паралелно с това отрезвяване тече и процес на втвърдяване на позицията на противниците на планирането.

Авторът смята за свой морален и професионален дълг да сподели своите оценки, изводи, обобщения и тревоги по повод съдбата на планирането. Би било истинско бягство от професионалната отговорност чрез мълчание или премълчаване за всичко онова, което той е видял и усетил в своя полувековен престой в „казана“, в който ври съдбата на планирането.

С този свой труд авторът се надява да бъде полезен на процеса по внасяне на необходимата яснота относно иманентната същност на планирането, относно въвеждането на адекватна практика на планирането.

Тези свои дълг и отговорност авторът реализира чрез подготовката и издаването на самостоятелни, взаимносвързани части. Първата част на тема „Теория на проектирането на конкурентоспособно (целесъобразно от икономическа, социална и екологическа гледни точки) функциониране и развитие на икономическите системи“ е посветена на изясняването на теорията на проектирането на конкурентоспособно (целесъобразно от икономическа, социална и екологическа гледни точки) развитие и функциониране на икономическите системи. В тази част се представят най-принципиалните страни на теорията и методологията, валидни за всяко едно проектиране на бъдещето на една икономическа система.

Във втората част е представена теорията и методологията на проектирането на конкурентоспособно (целесъобразно от икономическа, социална и екологическа гледни точки) развитие и функциониране на едно национално стопанство (на една национална икономическа система).

Третата част има за цел да представи теорията и методологията на проектирането на конкурентоспособно (целесъобразно от икономическа, социална и екологическа гледни точки) развитие и функциониране на микроикономическите системи.

В четвъртата част са разгледани теорията и методологията на проектирането на конкурентоспособно (целесъобразно от икономическа, социална и екологическа гледни точки) развитие и функциониране на регионалните икономически системи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация