Премахване на продукти от номенклатурата на фирмата, защо, кога и как

Премахване на продукти от номенклатурата на фирмата, защо, кога и как

9,00 лв.

Резюме

Идеята за тази книга се появи по време на разговор с няколко възпитаници на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, които в момента работят като продуктови мениджъри в различни компании. Поканата за среща, която отправих към тях, бе продиктувана от желанието ми да науча повече за кръга от задълженията им, за трудностите, с които се сблъскват, и за начините, по които ги преодоляват. Първоначалните ми очаквания бяха, че ще си говорим предимно за разработване на нови продукти и за краткосрочни мерки за стимулиране на продажбите. Известно ми е, че тези два кръга от проблеми са сред основните, на които продуктовите мениджъри посвещават времето и усилията си. Чувствах се уверен, че в разговор по тези въпроси аз също имам какво да споделя, особено по отношение на разработването на нови продукти – заради проучванията ми върху продуктовите иновации вече бях прочел доста литература, а и се опитвах да следя новините за нови продукти в българските фирми.

Какво се случи по време на нашия разговор? Случи се така, че с продуктовите мениджъри не си говорихме нито за разработване на нови продукти, нито за промоции и насърчаване на продажбите.Разговорът тръгна в друга, може да се каже – противоположна посока. По стечение на обстоятелствата се оказа, че в последно време всеки от тях се е занимавал с нещо съвсем различно от разработването на нов продукт, а именно – с премахването на съществуващ продукт от номенклатурата на фирмата, в която работи. Участниците в разговора споделяха как подхождат към премахването на продукти, за проблемите, с които се сблъскват, за неизчистените в процедурно отношение въпроси, за неясните правила за вземане на решение. Няколкото опити да върна разговора към темата за продуктовите иновации не се увенчаха с успех. Въпреки че в личен план това развитие на срещата ме постави по-скоро в ролята на слушател, изпитах удовлетворение, че се е появила тема за разговор, която от доста време предизвикваше и моя интерес. Очевидно по случайност, а може би – съвсем закономерно, бяхме стигнали до проблеми, които в момента вълнуват продуктовите мениджъри повече от разработването на нови продукти. Така, слушайки разсъжденията на моите познати, у мен се зароди идеята за проучване на премахването на продукти в български фирми.

Допълнителна информация

Допълнителна информация