Поведение на потребителите при покупка на бързооборотни стоки

12,90 лв.

Резюме

Поведението на потребителите е познат и изследван в икономическата наука проблем, но в съвременните условия на пазара на потребителски стоки в РБългария той придобива ново измерение. Увеличаването броя на обектите за търговия и по-специално на тези за бързоооборотни потребителски стоки, поставя предизвикателства пред търговските вериги. Навлизането на чуждестранните вериги за бързооборотни стоки на българския пазар, разнообразието в стоковото и марковото им предлагане, водят до изостряне на конкуренцията между тях. Стремежът за увеличаване на пазарния им дял е предпоставка за предоставяне на по-висока ценност на крайните потребители, чрез елементите на търговския продукт, осигуряващи конкурентни предимства. Делът на бързооборотните стоки в структурата на потреблението, разходите на домакинствата, отделяни за покупката им, влиянието на различни по сила и степен на въздействие фактори в процеса на покупка, закономерно водят до изследване отношението на потребителите към елементите на търговския продукт и извеждане на ключовите факторите, които предопределят поведението им в процеса на покупка на бързооборотни стоки.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-392-9

Автор

Брой страници

222

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см