Основи на инвестирането

Основи на инвестирането

12,00 лв.

Резюме

Изданието преследва две основни цели: да запознае читателите с основните подходи, принципи и методи в съвременната теория на вземане на решения за инвестиране и да представи начините, по които тази теория се прилага в инвестиционната практика при пазарни условия. Разгледани са теоретичните и практическите въпроси на инвестирането – от търсенето на инвестиционни идеи, през разработването и оценяването на инвестиционния проект, до вземане на решение за изпълнение на проекта. Изяснени са и въпросите за проучването на пазара, анализа на конкурентите и проучването на бариерите срещу навлизане в нов бизнес, както и инженерно-икономическото разработване, финансиране и оценяване на инвестиционния проект.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.