Малък и семеен агробизнес

Малък и семеен агробизнес

10,00 лв.

Резюме

Съдържанието на учебника е групирано  в четири раздела, включващи изясняване на особеностите на малкия и семейния бизнес в аграрния сектор, на неговата бизнес среда, на управлението и функционирането му в селските райони в страната. Първият раздел е посветен на същностните му характеристики и на спецификата на фамилното земеделско стопанство. Специално внимание е отделено на организационните форми за функциониране на малкия и семеен бизнес. Изясняват се и особеностите на поведението на управляващите собственици. Вторият раздел включва теми, които разглеждат институционалната, икономическата и агроекологичната среда на малкия и средния бизнес в условията на присъединяване на страната ни към Европейския съюз. Третия раздел е посветен на спецификата на управлението на малкия и семейния агробизнес, на планирането, на особеностите на организацията, мотивацията и заетите в аграрния сектор. Четвъртият раздел включва въпросите на възникването и същността на концепцията за мултифункционалния модел на земеделие, както и предимствата му в сравнение с конвенционалното стопанство.

Допълнителна информация

Допълнителна информация