Интегрирано управление на иновациите в бизнес организацията

13,90 лв.

Резюме

Иновациите са сред основните инструменти за постигане на целите на бизнес организацията. Днес те се разглеждат като една от основните области от икономиката и управлението на бизнес организацията, а не единствено като функционална област на управление в предприятието. Това превръща управлението на иновациите в слой от цялостното управление на организацията, който засяга всяка една от останалите функционални области. В този смисъл управлението на иновациите в организацията се разглежда все повече като вертикален и хоризонтален процес и заслужава по-задълбочени изследвания, които да адаптират теорията и практиката на управлението на иновациите според динамиката им, развитието и промените на средата. Една от тези промени е все по-интензивното използване на информационни системи в управлението на бизнес организациите, които оказват влияние върху всички управленски дейности, включително и върху управлението на иновациите. Информационните системи за управление на бизнесa се превърнаха в един от основните инструменти на управление през последните 20 години и в основна характеристика на интегрираното предприятие. Терминът „интегрирано предприятие“ произлиза от англ. ез. „enterprise integration“ и представлява способност за интегриране на различни функции, бизнес процеси и данни в предприятието (Lee, Siau & Hong, 2003).

В тази книга са разгледани и изследвани възможностите за интегриране на управлението на иновациите в бизнес организацията сред останалите задачи и функции, изпълнявани в бизнес организацията посредством информационните системи за управление на бизнеса. Под интегрирано управление на иновациите в книгата се разглежда комплексния подход на управлението на иновациите като част от цялостното управление на основните бизнес процеси в бизнес организацията. Управлението на иновациите е обхванато чрез въвеждането на концепцията за иновационния микс. Иновационният микс частично обхваща цялостното управление на иновациите в бизнес организацията като управленски дейности и задачи, от една страна, и иновативността на самата организация, от друга. Иновационният микс разкрива 32 дейности за управление на иновациите и 16 елемента на организационната иновативност, за които общо 48 управленски функции са демонстрирани мястото, времето и потенциала за интегрирането им сред основните бизнес процеси, осъществявани в организацията с цел увеличаване на иновативното изпълнение и засилване на иновативността на организацията.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-308-0

Автор

Брой страници

248

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.