Индустриални отношения

Индустриални отношения

10,00 лв.

Резюме

Настоящата книга разглежда формирането и развитието на отношенията между държавата, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и на структурите на гражданското общество по повод и във връзка с разработването и изпълнението на икономическата и социалната политика, както и на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище. Изяснени са същността, принципите, страните, формите и моделите на колективните трудови отношения, както и развитието на практиката в страните на Европейския съюз. Специално внимание се отделя на възникването и развитието на индустриалните отношения в България, на тяхното институционализиране, както и на проблемите в тази област.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.